Golf Proje Geliştirme ve İnşaat Hizmetleri

Golf Proje Geliştirme ve İnşaat Hizmetleri

Proje ve İnşaat Yönetimi

Yatırımcı firma veya konsorsiyum bünyesine golf projesinin hayata geçirilmesi aşamasında uzmanlık gerektiren ekibin kurulması (golf proje müdürü, agronomist, harita mühendisi, shaper, finisher, sulama uzmanı, drenaj uzmanı, makine formeni…gibi), inşaat programının çıkartılması, mimari koordinasyonun sağlanması, her türlü raporlama, proje ekonomisinin sağlanması, satın alma programının hazırlanması, ihtisas konularındaki alt taşeronların sağlanması, spesifik makinelerin tedariki, inşaat programı kapsamında işlerin yürütülmesi gibi başlıkları içeren "inşaat yönetimi" Golf International’ın uzmanı olduğu konuların başında gelmektedir.