Yatırımına karar verilen bir golf projesini çizecek mimarın belirlenmesinde birçok detay vardır. Bu detayların doğru bir şekilde değerlendirilmesi yatırım ekonomisi açısından hayati önemdedir.

Golf mimarının benzer arazi tarzında yaptığı çalışmalar, benzer koşullara sahip ülke ve iklim koşullarında yaptığı projeler, söz konusu tarihte elinde bulunan iş sayısı, mimari üslubun hafriyat miktarı üzerindeki etkisi, söz konusu arazi için ürettiği çözüm, mimari hizmet bedeli, lojistik avantajları, uluslararası tanınırlık, proje sonrası bakım maliyetleri, pazarlamaya katkısı gibi birçok husus golf mimarı seçiminde önemli etkenlerdir.

Golf International dünyadaki birçok mimarı yukarıda detayı verilen özellikler kapsamında değerlendirme kapasitesine sahiptir.