Golf ile ilgili yatırım yapma kararı titiz ve çok yönlü bir çalışma gerektirir.
Arazi büyüklüğü, arazinin imkanları, imar durumu (*), su yeterliliği, bölgesel kaynaklar, lojistik imkanlar, iklime
bağlı etkileşim, hedef pazar ve yaklaşık yatırım maliyeti başlangıçta cevap verilmesi gereken hususlardan sadece bir kısmıdır.

Golf International 35 yılı geçen sektör tecrübesiyle bu soruların tamamını sizin adınıza cevap
verebilmektedir.
Golf yatırımı için uygunluk raporu 2 aşamalı bir çalışmadır.
* Potansiyel arazinin ziyaret edilerek fiziksel anlamda uygunluğu yerinde değerlendirilmektedir.
* Bu aşamayı geçen arazi için yukarıda yer alan hususların incelemesi yapılmakta ve bir rapor haline yatırımcıya
sunulmaktadır. Yatırımcının talep etmesi durumunda rapor beraberinde ön master plan çalışması
yapılabilmektedir.
Konuya bu şekilde yaklaşan yatırımcı daha fikir aşamasında projeye ilişkin birçok cevabı başlangıçta
görebilmekte ve sağlıklı karar alabilmektedir.
(*) İmar çalışması; bölgesel harita ve şehir planlama firmalarının desteğiyle sağlanmaktadır.