Yatırımcı firma veya konsorsiyum bünyesine golf projesinin hayata geçirilmesi aşamasında uzmanlık gerektiren ekibin kurulması (golf proje müdürü, agronomist, harita mühendisi, shaper, finisher, sulama uzmanı, drenaj uzmanı, makine formeni…gibi), inşaat ve makine programının çıkartılması, mimari koordinasyonun sağlanması, her türlü raporlama, proje ekonomisinin sağlanması, satın alma programının hazırlanması, ihtisas konularındaki alt taşeronların sağlanması, spesifik makinelerin tedariği, inşaat programı kapsamında işlerin yürütülmesi gibi başlıkları içeren “inşaat yönetimi” Golf International’ın uzmanı olduğu konuların başında gelmektedir.

Belirtilen kapsamdaki işlerin şantiye alanında tam zamanlı olarak görevlendirilen Golf International Proje Müdürü (gerektiğinde proje müdür yardımcısı) tarafından tariflenmesi, sahada organize edilip ve işlerin doğru yapıldığının takip edilmesi, makinelein maksimum verimlilikte kullanılması; günlük, haftalık ve aylık raporlar halinde raporlanması proje yönetim hizmeti kapsamında yapılacak olan temel görevlerdir.