Mimari uygulama projelerinin hayata geçirilmesi aşamasında işin doğası gereği yerinde birçok geliştirme yapılacaktır. Söz konusu geliştirmelerin inşaat sırasında sezinlenip hızlı bir mimari koordinasyonla toparlanması hem zaman tasarrufu hem de işin bir kerede yapılması için oldukça önemlidir.

Golf International saha ekibinin arazi tecrübesi ve teknolojik donanımları bu konuda yatırımcıya zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.